دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مبانی سازمان و مدیریت (مدیریت عمومی) احمدی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی سازمان و مدیریت (مدیریت عمومی) احمدی
%10
1,800,000 ريال
مدیریت کارآمد/بهره وری پایدار/فتحی/فروزش جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت کارآمد/بهره وری پایدار/فتحی/فروزش
%10
2,250,000 ريال
مدیریت کارآمد/بهره وری پایدار/فتحی/فروزش جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت کارآمد/بهره وری پایدار/فتحی/فروزش
%10
2,250,000 ريال
مدیریت بازاریابی(2016)/پارسائیان/ادبستان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت بازاریابی(2016)/پارسائیان/ادبستان
%10
7,200,000 ريال
مدیریت‏تولیدوعملیات‏  کاظمی‏/پویش جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت‏تولیدوعملیات‏ کاظمی‏/پویش
%10
1,800,000 ريال
مدیریت‏تولیدوعملیات‏  کاظمی‏/پویش جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت‏تولیدوعملیات‏ کاظمی‏/پویش
%10
1,800,000 ريال
چگونه طرح بازاریابی موفق بنویسیم-شاهنگیان/آموخته جزئیات
افزودن به سبد خرید
چگونه طرح بازاریابی موفق بنویسیم-شاهنگیان/آموخته
%10
2,034,000 ريال
چگونه طرح بازاریابی موفق بنویسیم-شاهنگیان/آموخته جزئیات
افزودن به سبد خرید
چگونه طرح بازاریابی موفق بنویسیم-شاهنگیان/آموخته
%10
2,034,000 ريال
اقتصادکلان_مهرگان/ نورعلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصادکلان_مهرگان/ نورعلم
%10
1,350,000 ريال
اصطلاحات اداری و کاربردآن ها (اتحاد) جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصطلاحات اداری و کاربردآن ها (اتحاد)
%10
1,260,000 ريال
بهره وری نیروی انسانی(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
بهره وری نیروی انسانی(آیلار)
%10
1,350,000 ريال
خودکارآمدی کارکنان(بارویکرد دورکاری)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
خودکارآمدی کارکنان(بارویکرد دورکاری)آیلار
%10
1,260,000 ريال
تحقیق بازاریابی سنجش وروش1-اردستانی/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
تحقیق بازاریابی سنجش وروش1-اردستانی/آیلار
%10
3,600,000 ريال
روانشناسی مالی رفتاری(سلیمانی بشلی)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
روانشناسی مالی رفتاری(سلیمانی بشلی)آیلار
%10
2,160,000 ريال
حسابداری شرکت ها2(شیپوریان-صائب نیا)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
حسابداری شرکت ها2(شیپوریان-صائب نیا)آیلار
%10
1,620,000 ريال
مدیریت دارایی فیزیکی چ2(هنرمند)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت دارایی فیزیکی چ2(هنرمند)آیلار
%10
4,500,000 ريال
حسابداری مدیریت - بلوچر (پارساییان)اتحاد /آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
حسابداری مدیریت - بلوچر (پارساییان)اتحاد /آیلار
%10
1,980,000 ريال
مدیریت هزینه ازدیدگاه استراتژیک1-پارساییان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت هزینه ازدیدگاه استراتژیک1-پارساییان
%10
3,420,000 ريال
مدیریت هزینه ازدیدگاه استراتژیک2-پارساییان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت هزینه ازدیدگاه استراتژیک2-پارساییان
%10
2,880,000 ريال
مدیریت‏جامع‏ آموزشی‏ -براتعلی-پرورش-بیگی/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت‏جامع‏ آموزشی‏ -براتعلی-پرورش-بیگی/آیلار
%10
2,880,000 ريال
آماربرای مدیریت ج1اردستانی ویرایش7  (آیلار)چ4 جزئیات
افزودن به سبد خرید
آماربرای مدیریت ج1اردستانی ویرایش7 (آیلار)چ4
%10
2,250,000 ريال
مدیریت سرمایه گذاری شریعت پناهی /آیلار چ5 جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت سرمایه گذاری شریعت پناهی /آیلار چ5
%10
4,680,000 ريال
مراحل مذاکره درکسب و کار و زندگی/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
مراحل مذاکره درکسب و کار و زندگی/آیلار
%10
1,800,000 ريال
تحقیقات بازاردریک هفته/بختیاری-آزاد/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
تحقیقات بازاردریک هفته/بختیاری-آزاد/آیلار
%10
1,260,000 ريال
بازاریابی خدمات بانکی چ3(سلیمانی-اکبری اصل)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
بازاریابی خدمات بانکی چ3(سلیمانی-اکبری اصل)آیلار
%10
1,800,000 ريال