محصولات
تعمیرات تخصصی ECU خودروهای سنگین/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
4,410,000 ريال
راهنمای جامع اتوکد 2023 حیدری مقدم جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
3,510,000 ريال
داده کاوی عباسیان ونیک سرشت /ادبستان جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
2,250,000 ريال
مفاهیم احتمالی درسیستم های قدرت -هنرمند/اتحاد جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
5,220,000 ريال
نورپردازی استادیوم فوتبال(رنگی)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,800,000 ريال
نرم افزار تخصصی ریمپ خودرو-حیدری-چاپ2/اتحاد جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,800,000 ريال
آموزش تعمیر بردهای الکترونیکی چ4-بیرانوند/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,800,000 ريال
1

2

چگونه با جاوا 9 برنامه بنویسیم-ویراست 11/پاشایی/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
4,050,000 ريال
چگونه با  c و ++cبرنامه بنویسیم-ویراست 8/دیتل-پاشایی/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
4,950,000 ريال
تعمیرات تخصصی ECU /حیدری/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
3,150,000 ريال
چگونه با #Visual Cبرنامه بنویسیم(ویراست ششم)/پاشایی/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
4,050,000 ريال
آموزش خیاطی آسان/کتاب دوم(فارسون)بدون الگو  با متر و قیچی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
2,250,000 ريال
آموزش خیاطی آسان بدون الگوبامتروقیچی-فارسون/چ4آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
2,700,000 ريال
مدیریت سرمایه گذاری شریعت پناهی /آیلار چ5 جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
4,680,000 ريال
مدیریت بازاریابی(کوتلر-کاتلر)ابوالفتحی-ممبینی-اردستانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
7,650,000 ريال
مدیریت بازاریابی صنعتی(طباطبایی نسب و....)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
5,310,000 ريال
برنامه نویسی با پایتون-گادیس-اغصان-چاپ6/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
4,140,000 ريال
آموزش خیاطی آسان-مانتو- چاپ3-فارسون/اتحاد جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
2,700,000 ريال
عیب یابی الکترونیکی پیشرفته خودروها-حیدری/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
2,880,000 ريال
اصول بازاریابی 2020 جلد اول پارسائیان ویراست 18 جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
3,780,000 ريال
اصول بازاریابی 2020 جلد دوم پارسائیان ویراست 18 جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
3,600,000 ريال