دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
کتاب جامع برق1 -سعیداوی*نشر کیفیت جزئیات
افزودن به سبد خرید
کتاب جامع برق1 -سعیداوی*نشر کیفیت
%10
3,150,000 ريال
دینامیک سیستم قدرت جلد اول(بطحایی)قدیس جزئیات
افزودن به سبد خرید
دینامیک سیستم قدرت جلد اول(بطحایی)قدیس
%10
2,160,000 ريال
دینامیک سیستم قدرت جلد دوم(بطحایی)قدیس جزئیات
افزودن به سبد خرید
دینامیک سیستم قدرت جلد دوم(بطحایی)قدیس
%10
2,340,000 ريال
مفاهیم احتمالی درسیستم های قدرت -هنرمند/اتحاد جزئیات
افزودن به سبد خرید
مفاهیم احتمالی درسیستم های قدرت -هنرمند/اتحاد
%10
5,220,000 ريال
مونتاژکارونصاب تابلوهای برق-خدایی-چاپ3/نشر اتحاد جزئیات
افزودن به سبد خرید
مونتاژکارونصاب تابلوهای برق-خدایی-چاپ3/نشر اتحاد
%10
3,600,000 ريال
شبکه هوشمند(فن آوری وکاربردها)سلمان پور/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
شبکه هوشمند(فن آوری وکاربردها)سلمان پور/آیلار
%10
2,520,000 ريال
آموزش تعمیر بردهای الکترونیکی چ4-بیرانوند/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
آموزش تعمیر بردهای الکترونیکی چ4-بیرانوند/آیلار
%10
1,800,000 ريال
نورپردازی استادیوم فوتبال(رنگی)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
نورپردازی استادیوم فوتبال(رنگی)آیلار
%10
1,800,000 ريال
عیب یابی الکترونیکی پیشرفته خودروها-حیدری/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
عیب یابی الکترونیکی پیشرفته خودروها-حیدری/آیلار
%10
2,880,000 ريال
تجارت الکترونیک( سیاری-ولی پور)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
تجارت الکترونیک( سیاری-ولی پور)آیلار
%10
2,610,000 ريال
نقشه های برق صنعتی-احمدی/آیلار چ2 جزئیات
افزودن به سبد خرید
نقشه های برق صنعتی-احمدی/آیلار چ2
%10
1,800,000 ريال
برقکارصنعتی درجه1-احمدی چ4/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
برقکارصنعتی درجه1-احمدی چ4/آیلار
%10
3,420,000 ريال
سطح مقطع راداری اهداف پیچیده جزئیات
افزودن به سبد خرید
سطح مقطع راداری اهداف پیچیده
%10
3,870,000 ريال
اتوماسیون برق صنعتیnema(امگا)احمدی/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
اتوماسیون برق صنعتیnema(امگا)احمدی/آیلار
%10
1,800,000 ريال
اتوماسیون کنترل برق صنعتی ناظر(احمدی)/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
اتوماسیون کنترل برق صنعتی ناظر(احمدی)/آیلار
%10
3,150,000 ريال
دیجیتال کاربردی به زبان ساده/سرابی/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
دیجیتال کاربردی به زبان ساده/سرابی/آیلار
%10
1,800,000 ريال
نگرشی نوین برممیزی انرژی درساختمان ها/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
نگرشی نوین برممیزی انرژی درساختمان ها/آیلار
%10
1,440,000 ريال
برقکارساختمان درجهCD 1 +چ4(بهره مند) آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
برقکارساختمان درجهCD 1 +چ4(بهره مند) آیلار
%10
3,150,000 ريال
ایمنی دربرق-پورجلالی-زارع بیدکی-طهرانی/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
ایمنی دربرق-پورجلالی-زارع بیدکی-طهرانی/آیلار
%10
1,440,000 ريال
اتوماسیون صنعتی زیمنس/اسدی/قدیس جزئیات
افزودن به سبد خرید
اتوماسیون صنعتی زیمنس/اسدی/قدیس
%10
3,960,000 ريال
آموزش کامل اینورترهای یاسکاوا-نیرو نوین/قدیس جزئیات
افزودن به سبد خرید
آموزش کامل اینورترهای یاسکاوا-نیرو نوین/قدیس
%10
2,160,000 ريال
سولوشن های اشنایدر الکتریک-حبیب بیگی/قدیس جزئیات
افزودن به سبد خرید
سولوشن های اشنایدر الکتریک-حبیب بیگی/قدیس
%10
5,040,000 ريال
راهنمای جامع اینورترهای اشنایدرالکتریکATV61/قدیس جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای جامع اینورترهای اشنایدرالکتریکATV61/قدیس
%10
2,880,000 ريال
راهنمای جامع اینورترهای اشنایدرالکتریکATV 71/قدیس جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای جامع اینورترهای اشنایدرالکتریکATV 71/قدیس
%10
3,240,000 ريال