دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
زبان فنی معماری وساختمان-طراح جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبان فنی معماری وساختمان-طراح
%10
1,170,000 ريال
کاشی کاری _گرامی نژادچ7 جزئیات
افزودن به سبد خرید
کاشی کاری _گرامی نژادچ7
%10
1,350,000 ريال
اسکیس به زبان ساده جزئیات
افزودن به سبد خرید
اسکیس به زبان ساده
%10
1,215,000 ريال
گچبری‏ چ2 _گرامی نژاد /اتحاد چ 5 جزئیات
افزودن به سبد خرید
گچبری‏ چ2 _گرامی نژاد /اتحاد چ 5
%10
1,350,000 ريال
بنای سفت کاردرجه2و3(گرامی نژاد)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
بنای سفت کاردرجه2و3(گرامی نژاد)آیلار
%10
1,980,000 ريال
آموزش‏خیاطی‏به‏روش‏گرل‏لاوین‏ _خسروی/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
آموزش‏خیاطی‏به‏روش‏گرل‏لاوین‏ _خسروی/آیلار
%10
1,350,000 ريال
معماری فرآیند/رضائی/آیلار-OTC جزئیات
افزودن به سبد خرید
معماری فرآیند/رضائی/آیلار-OTC
%10
1,800,000 ريال
آرماتوربندی درجه1و2_سیفی/ ادبستان جزئیات
افزودن به سبد خرید
آرماتوربندی درجه1و2_سیفی/ ادبستان
%10
1,800,000 ريال
معماری مهدکودک-بصیریان ثقفی/(خاک) جزئیات
افزودن به سبد خرید
معماری مهدکودک-بصیریان ثقفی/(خاک)
%10
342,000 ريال
معماری مهدکودک-بصیریان ثقفی/(خاک) جزئیات
افزودن به سبد خرید
معماری مهدکودک-بصیریان ثقفی/(خاک)
%10
342,000 ريال
دستنامه بازارائه معماری*خاک جزئیات
افزودن به سبد خرید
دستنامه بازارائه معماری*خاک
%10
1,219,500 ريال
دستنامه بازارائه معماری*خاک جزئیات
افزودن به سبد خرید
دستنامه بازارائه معماری*خاک
%10
1,219,500 ريال
فرآیند طراحی دیجیتال/خبازی /کسزی جزئیات
افزودن به سبد خرید
فرآیند طراحی دیجیتال/خبازی /کسزی
%10
1,665,000 ريال
انسان طبیعت معماری_ داریوش/ علم ودانش جزئیات
افزودن به سبد خرید
انسان طبیعت معماری_ داریوش/ علم ودانش
%10
1,800,000 ريال
معماری زیست مبنا -محمودی نژاد /طحان جزئیات
افزودن به سبد خرید
معماری زیست مبنا -محمودی نژاد /طحان
%10
2,340,000 ريال
عایقهای ساختمانی (علمیران) شیخی جزئیات
افزودن به سبد خرید
عایقهای ساختمانی (علمیران) شیخی
%10
630,000 ريال
معماری فرم-پیرداوری/فکرنو جزئیات
افزودن به سبد خرید
معماری فرم-پیرداوری/فکرنو
%10
4,050,000 ريال
شهر سازی شهروندگرا احمدی نژاد(خاک) جزئیات
افزودن به سبد خرید
شهر سازی شهروندگرا احمدی نژاد(خاک)
%10
1,431,000 ريال
شهر سازی شهروندگرا احمدی نژاد(خاک) جزئیات
افزودن به سبد خرید
شهر سازی شهروندگرا احمدی نژاد(خاک)
%10
1,431,000 ريال
تاریخ معماری غرب -بانی مسعود*نشر خاک جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاریخ معماری غرب -بانی مسعود*نشر خاک
%10
702,000 ريال
معماری‏ با خاک‏،نشرخاک‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
معماری‏ با خاک‏،نشرخاک‏
%10
612,000 ريال
معماری‏ با خاک‏،نشرخاک‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
معماری‏ با خاک‏،نشرخاک‏
%10
612,000 ريال
آموزش کروکی معماری 2*صدیق/کلهر جزئیات
افزودن به سبد خرید
آموزش کروکی معماری 2*صدیق/کلهر
%10
1,260,000 ريال
ساعتی صد-صدیق/طراحان هنر جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساعتی صد-صدیق/طراحان هنر
%10
67,500 ريال
ساعتی صد-صدیق/طراحان هنر جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساعتی صد-صدیق/طراحان هنر
%10
67,500 ريال
مصالح‏وساختمان‏_سام‏فروتنی‏/ روزنه‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مصالح‏وساختمان‏_سام‏فروتنی‏/ روزنه‏
%10
2,655,000 ريال
مقاومت مصالح llمجذوبی دانشگاه بوعلی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقاومت مصالح llمجذوبی دانشگاه بوعلی
%10
2,160,000 ريال
سیری‏درمبانی‏نظری‏معماری‏  _معماریان جزئیات
افزودن به سبد خرید
سیری‏درمبانی‏نظری‏معماری‏ _معماریان
%10
1,980,000 ريال