دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
گچ کاری (گروه عمران)درجه1و2(گرامی نژاد) جزئیات
افزودن به سبد خرید
گچ کاری (گروه عمران)درجه1و2(گرامی نژاد)
%10
1,710,000 ريال
هیدرولیک‏ کانالهای‏ باز (حسینی-ابریشمی) امام رضا جزئیات
افزودن به سبد خرید
هیدرولیک‏ کانالهای‏ باز (حسینی-ابریشمی) امام رضا
%10
1,710,000 ريال
هیدرولیک‏ کانالهای‏ باز (حسینی-ابریشمی) امام رضا جزئیات
افزودن به سبد خرید
هیدرولیک‏ کانالهای‏ باز (حسینی-ابریشمی) امام رضا
%10
1,710,000 ريال
کتاب زردساختمان قراردادهای صنعتی-پوراسد/ فدک جزئیات
افزودن به سبد خرید
کتاب زردساختمان قراردادهای صنعتی-پوراسد/ فدک
%10
2,070,000 ريال
کتاب زردساختمان قراردادهای صنعتی-پوراسد/ فدک جزئیات
افزودن به سبد خرید
کتاب زردساختمان قراردادهای صنعتی-پوراسد/ فدک
%10
2,070,000 ريال
مواجهه با زلزله به زبان ساده-تبریزی/فروزش جزئیات
افزودن به سبد خرید
مواجهه با زلزله به زبان ساده-تبریزی/فروزش
%10
450,000 ريال
حل مقاومت مصالح1-غلامی/علوم ایران-کوشا ویرا 7 جزئیات
افزودن به سبد خرید
حل مقاومت مصالح1-غلامی/علوم ایران-کوشا ویرا 7
%10
3,330,000 ريال
ساختمان ها چگونه عمل می کنند(تهران) گلابچی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساختمان ها چگونه عمل می کنند(تهران) گلابچی
%10
1,440,000 ريال
سازه‏های‏بتن‏آرمه‏ج2مستوفی‏نژاد جزئیات
افزودن به سبد خرید
سازه‏های‏بتن‏آرمه‏ج2مستوفی‏نژاد
%10
4,410,000 ريال
مکانیک خاک غیراشباع / امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مکانیک خاک غیراشباع / امیرکبیر
%10
540,000 ريال
سازه‏های‏ انتقال‏آب بیرامی جزئیات
افزودن به سبد خرید
سازه‏های‏ انتقال‏آب بیرامی
%10
1,080,000 ريال
53اصل مدیریت انسانها/نص جزئیات
افزودن به سبد خرید
53اصل مدیریت انسانها/نص
%10
1,341,000 ريال
خود آموزجامع نرم افزار تکلاجلداول مدلسازی(قدیس) جزئیات
افزودن به سبد خرید
خود آموزجامع نرم افزار تکلاجلداول مدلسازی(قدیس)
%10
4,860,000 ريال
طرح‏ اختلاط بتن‏ _ رمضانیانپور/ علم وصنعت110 جزئیات
افزودن به سبد خرید
طرح‏ اختلاط بتن‏ _ رمضانیانپور/ علم وصنعت110
%10
765,000 ريال
2174-طراحی‏اقلیمی‏/ دانشگاه تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
2174-طراحی‏اقلیمی‏/ دانشگاه تهران
%10
630,000 ريال
تکنولوژی‏ بتن‏ -رمضانیانپور/علم  صنعت110 جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی‏ بتن‏ -رمضانیانپور/علم صنعت110
%10
3,870,000 ريال
حل مهندسی پی طاحونی_داس*زمانی/ایثارگران جزئیات
افزودن به سبد خرید
حل مهندسی پی طاحونی_داس*زمانی/ایثارگران
%10
810,000 ريال
مبانی پایداری سازه ها/عابدی شکسته بند/سهند تبریز جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی پایداری سازه ها/عابدی شکسته بند/سهند تبریز
%10
1,980,000 ريال
نقشه‏برداری‏ مهندسی‏ _ دیانت‏خواه‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
نقشه‏برداری‏ مهندسی‏ _ دیانت‏خواه‏
%10
1,890,000 ريال
زمین شناسی‏ مهندسی(خانلری‏) همدان جزئیات
افزودن به سبد خرید
زمین شناسی‏ مهندسی(خانلری‏) همدان
%10
846,000 ريال
مکانیک خاک وپی-یوسف زاده فرد/دا تبریز جزئیات
افزودن به سبد خرید
مکانیک خاک وپی-یوسف زاده فرد/دا تبریز
%10
1,080,000 ريال
طراحی سازه های فولادی/ج7/ازهری قادری جزئیات
افزودن به سبد خرید
طراحی سازه های فولادی/ج7/ازهری قادری
%10
4,410,000 ريال
تحلیل ماتریسی سازه ها/عابدی/سهند تبریز جزئیات
افزودن به سبد خرید
تحلیل ماتریسی سازه ها/عابدی/سهند تبریز
%10
810,000 ريال
‏کاربردجغرافیادرروش تحقیق شهروروستا/تبریز جزئیات
افزودن به سبد خرید
‏کاربردجغرافیادرروش تحقیق شهروروستا/تبریز
%10
360,000 ريال
پی های عمیق (عامل سخی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
پی های عمیق (عامل سخی)
%10
162,000 ريال