دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
اقتصادمنابع‏طبیعی‏ومحیط زیست‏/نورعلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصادمنابع‏طبیعی‏ومحیط زیست‏/نورعلم
%10
1,710,000 ريال
تعین ارزش گمرکی چ2(Customs Valuation Rules) یوسفی(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تعین ارزش گمرکی چ2(Customs Valuation Rules) یوسفی(آیلار)
%10
1,170,000 ريال
ارزش زدایی بزرگ(حیدری مقدم)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
ارزش زدایی بزرگ(حیدری مقدم)آیلار
%10
2,250,000 ريال
ابزارهای مذاکره درکسب و کار و زندگی/رضائی/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
ابزارهای مذاکره درکسب و کار و زندگی/رضائی/آیلار
%10
2,250,000 ريال
نظریه های  سیستمی/ایران زاده/فروزش جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه های سیستمی/ایران زاده/فروزش
%10
1,980,000 ريال
نظریه های  سیستمی/ایران زاده/فروزش جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه های سیستمی/ایران زاده/فروزش
%10
1,980,000 ريال
اقتصاد به زبان ساده-عسکری/استادمشهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد به زبان ساده-عسکری/استادمشهد
%10
4,050,000 ريال
مبانی فناوری‏اطلاعات‏.رویکرد اقتصادی/نورعلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی فناوری‏اطلاعات‏.رویکرد اقتصادی/نورعلم
%10
405,000 ريال
اقتصاد بخش عمومی ج1 _ سامتی/ نورعلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد بخش عمومی ج1 _ سامتی/ نورعلم
%10
360,000 ريال
اقتصادسنجی فضایی-جلایی اسفندآبادی/نورعلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصادسنجی فضایی-جلایی اسفندآبادی/نورعلم
%10
1,080,000 ريال
اقتصادمدیریت (سرلک) نورعلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصادمدیریت (سرلک) نورعلم
%10
990,000 ريال
مباحثی دراقتصادشهری ج2(سولیوان)قادری(نور علم) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مباحثی دراقتصادشهری ج2(سولیوان)قادری(نور علم)
%10
1,080,000 ريال
اقتصادانرژی(ج1)/صادقی-جواهری-سلمانی/نورعلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصادانرژی(ج1)/صادقی-جواهری-سلمانی/نورعلم
%10
945,000 ريال
اصول ومبانی بودجه ریزی _احمدی/نورعلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول ومبانی بودجه ریزی _احمدی/نورعلم
%10
810,000 ريال