دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
آموزه های مرمت ابنیه تاریخی-اسمعیلی سنگری/فروزش جزئیات
افزودن به سبد خرید
آموزه های مرمت ابنیه تاریخی-اسمعیلی سنگری/فروزش
%10
2,700,000 ريال
کتاب جامع برق1 -سعیداوی*نشر کیفیت جزئیات
افزودن به سبد خرید
کتاب جامع برق1 -سعیداوی*نشر کیفیت
%10
3,150,000 ريال
سنگ کاری(گرامی نژاد)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
سنگ کاری(گرامی نژاد)آیلار
%10
1,800,000 ريال
تعمیرات جامع کولرهای اسپیلت-نوروزی /پیام فن جزئیات
افزودن به سبد خرید
تعمیرات جامع کولرهای اسپیلت-نوروزی /پیام فن
%10
2,610,000 ريال
تعارض قوانین-الماسی / مرکز نشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
تعارض قوانین-الماسی / مرکز نشر
%10
1,350,000 ريال
اثر مرکب(دارن هاردی،مختاری)ترانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
اثر مرکب(دارن هاردی،مختاری)ترانه
%10
1,242,000 ريال
مبانی سازمان و مدیریت (مدیریت عمومی) احمدی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی سازمان و مدیریت (مدیریت عمومی) احمدی
%10
1,800,000 ريال
حل طراحی‏اجزاماشین‏ 1 -اسپاتز -آشینا جزئیات
افزودن به سبد خرید
حل طراحی‏اجزاماشین‏ 1 -اسپاتز -آشینا
%10
2,025,000 ريال
مبانی کنترل کیفیت و بهره وری/آها/عابدی کنگی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی کنترل کیفیت و بهره وری/آها/عابدی کنگی
%10
360,000 ريال
مبانی کنترل کیفیت و بهره وری/آها/عابدی کنگی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی کنترل کیفیت و بهره وری/آها/عابدی کنگی
%10
360,000 ريال
مدیریت کارآمد/بهره وری پایدار/فتحی/فروزش جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت کارآمد/بهره وری پایدار/فتحی/فروزش
%10
2,250,000 ريال
مدیریت کارآمد/بهره وری پایدار/فتحی/فروزش جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت کارآمد/بهره وری پایدار/فتحی/فروزش
%10
2,250,000 ريال
گچ کاری (گروه عمران)درجه1و2(گرامی نژاد) جزئیات
افزودن به سبد خرید
گچ کاری (گروه عمران)درجه1و2(گرامی نژاد)
%10
1,710,000 ريال
حقوق و اقتصاد-دادگر/نورعلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق و اقتصاد-دادگر/نورعلم
%10
4,050,000 ريال
اقتصادمنابع‏طبیعی‏ومحیط زیست‏/نورعلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصادمنابع‏طبیعی‏ومحیط زیست‏/نورعلم
%10
1,710,000 ريال
جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران _معیدفر جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران _معیدفر
%10
2,295,000 ريال
تعمیر کار برق خودرو درجه2 /تیموری/فن برتر-اطهر جزئیات
افزودن به سبد خرید
تعمیر کار برق خودرو درجه2 /تیموری/فن برتر-اطهر
%10
2,520,000 ريال
مدیریت درترویج-چیذری/نورعلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت درترویج-چیذری/نورعلم
%10
1,350,000 ريال
مدیریت درترویج-چیذری/نورعلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت درترویج-چیذری/نورعلم
%10
1,350,000 ريال
باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار -قلیپور/آتی نگر جزئیات
افزودن به سبد خرید
باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار -قلیپور/آتی نگر
%10
1,620,000 ريال
مدیریت بازاریابی(2016)/پارسائیان/ادبستان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت بازاریابی(2016)/پارسائیان/ادبستان
%10
7,200,000 ريال