دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
سنگ کاری(گرامی نژاد)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
سنگ کاری(گرامی نژاد)آیلار
%10
1,800,000 ريال
تعمیرات جامع کولرهای اسپیلت-نوروزی /پیام فن جزئیات
افزودن به سبد خرید
تعمیرات جامع کولرهای اسپیلت-نوروزی /پیام فن
%10
2,610,000 ريال
حل طراحی‏اجزاماشین‏ 1 -اسپاتز -آشینا جزئیات
افزودن به سبد خرید
حل طراحی‏اجزاماشین‏ 1 -اسپاتز -آشینا
%10
2,025,000 ريال
پژوهش‏ عملیاتی‏ پیشرفته‏،مهرگان‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
پژوهش‏ عملیاتی‏ پیشرفته‏،مهرگان‏
%10
1,215,000 ريال
ماشین ابزار  ج1(فلزکاری‏) _ تراشکاری مهیاری جزئیات
افزودن به سبد خرید
ماشین ابزار ج1(فلزکاری‏) _ تراشکاری مهیاری
%10
2,880,000 ريال
ماشین‏ابزار ج 2-فرزکاری/مهیاری/پیام فن جزئیات
افزودن به سبد خرید
ماشین‏ابزار ج 2-فرزکاری/مهیاری/پیام فن
%10
1,980,000 ريال
تعمیرات جامع تصفیه آب خانگی/نوروزی/پیام فن جزئیات
افزودن به سبد خرید
تعمیرات جامع تصفیه آب خانگی/نوروزی/پیام فن
%10
1,980,000 ريال
پکیج شوفاژگازی-نوروزی/پیان فن جزئیات
افزودن به سبد خرید
پکیج شوفاژگازی-نوروزی/پیان فن
%10
3,150,000 ريال
مقدمه ای بر مهندسی سیستم های نوری/جهاد جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر مهندسی سیستم های نوری/جهاد
%10
720,000 ريال
تکنولوژی مهندسی تزریق درسدسازی/زندی/فروزش جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی مهندسی تزریق درسدسازی/زندی/فروزش
%10
1,800,000 ريال
تکنولوژی مهندسی تزریق درسدسازی/زندی/فروزش جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی مهندسی تزریق درسدسازی/زندی/فروزش
%10
1,800,000 ريال
متره‏ وبرآوردوآنالیزبهاءج‏1 حقایقی‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
متره‏ وبرآوردوآنالیزبهاءج‏1 حقایقی‏
%10
1,440,000 ريال
اصول پرسکاری وطراحی قالبهای پرس-رخش خورشید/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول پرسکاری وطراحی قالبهای پرس-رخش خورشید/آیلار
%10
4,050,000 ريال
حل‏ مقاومت‏ مصالح‏2 پوپوف‏ برومند(علمیران) جزئیات
افزودن به سبد خرید
حل‏ مقاومت‏ مصالح‏2 پوپوف‏ برومند(علمیران)
%10
1,530,000 ريال
حل‏مقاومت‏مصالح‏ ج‏1 پوپوف- ثانی /علمیران‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
حل‏مقاومت‏مصالح‏ ج‏1 پوپوف- ثانی /علمیران‏
%10
1,800,000 ريال
(AutomotiveExpertise) کارشناسی اتومبیل(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
(AutomotiveExpertise) کارشناسی اتومبیل(آیلار)
%10
1,980,000 ريال
نرم افزار تخصصی ریمپ خودرو-حیدری-چاپ2/اتحاد جزئیات
افزودن به سبد خرید
نرم افزار تخصصی ریمپ خودرو-حیدری-چاپ2/اتحاد
%10
1,800,000 ريال
کابینت سازی چوبی-گرامی نژاد/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
کابینت سازی چوبی-گرامی نژاد/آیلار
%10
2,700,000 ريال
کنترل حرکت کشتی(ملکی زاده)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
کنترل حرکت کشتی(ملکی زاده)آیلار
%10
2,340,000 ريال
نقاشی ساختمان(فنی حرفه ای)-گرامی نژاد/آیلار چ2 جزئیات
افزودن به سبد خرید
نقاشی ساختمان(فنی حرفه ای)-گرامی نژاد/آیلار چ2
%10
2,430,000 ريال
تعمیر و راه اندازی پکیج فرامرزی(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تعمیر و راه اندازی پکیج فرامرزی(آیلار)
%10
2,970,000 ريال
آموزش علمی و عملی ساخت کابینت/mdf/راحت لو جزئیات
افزودن به سبد خرید
آموزش علمی و عملی ساخت کابینت/mdf/راحت لو
%10
1,350,000 ريال
آموزش عمومی توربوماشینها-مرادی/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
آموزش عمومی توربوماشینها-مرادی/آیلار
%10
1,620,000 ريال
مقدمه ای برسیستم رادار جلددوم (ویرایش3) اسکولینگ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه ای برسیستم رادار جلددوم (ویرایش3) اسکولینگ
%10
3,870,000 ريال
هیدرولیک وپنیوماتیک مقدماتی-ابوالحسنی/آیلار چ2 جزئیات
افزودن به سبد خرید
هیدرولیک وپنیوماتیک مقدماتی-ابوالحسنی/آیلار چ2
%10
2,250,000 ريال
بایسته های مورفینگ درهوافضا(ابوسعیدی)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
بایسته های مورفینگ درهوافضا(ابوسعیدی)آیلار
%10
900,000 ريال
مکانیک‏سیالات‏ بنیادی(کوری)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
مکانیک‏سیالات‏ بنیادی(کوری)آیلار
%10
1,710,000 ريال
آموزش پایه توربین گازSGT600-رضایی/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
آموزش پایه توربین گازSGT600-رضایی/آیلار
%10
3,420,000 ريال