دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مهندسی‏معدن‏ج‏3       راهیان‏ارشد جزئیات
افزودن به سبد خرید
مهندسی‏معدن‏ج‏3 راهیان‏ارشد
48,000 ريال
هیدرولوژی شهری/مظفری /دانشگاه یزد جزئیات
افزودن به سبد خرید
هیدرولوژی شهری/مظفری /دانشگاه یزد
85,000 ريال
حساب‏فنی‏مکانیک‏ (صنایع‏)  ایلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
حساب‏فنی‏مکانیک‏ (صنایع‏) ایلار
16,000 ريال
آنالیزوطراحی‏سازه‏های‏مرکب‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
آنالیزوطراحی‏سازه‏های‏مرکب‏
20,000 ريال
کارشناسی‏ارشدعمران‏ ایلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارشناسی‏ارشدعمران‏ ایلار
7,000 ريال
مکاترونیک‏  رستمی‏  آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
مکاترونیک‏ رستمی‏ آیلار
450,000 ريال
مکانیک‏سیالات‏ بنیادی(کوری)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
مکانیک‏سیالات‏ بنیادی(کوری)آیلار
400,000 ريال
نقشه کشی صنعتی1/راهداری جزئیات
افزودن به سبد خرید
نقشه کشی صنعتی1/راهداری
200,000 ريال
نقشه‏کشی‏صنعتی‏درجه‏1  خوش‏کیش‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
نقشه‏کشی‏صنعتی‏درجه‏1 خوش‏کیش‏
140,000 ريال
سیستم های کنترل یوکو گاوا/اسدی/قدیس جزئیات
افزودن به سبد خرید
سیستم های کنترل یوکو گاوا/اسدی/قدیس
900,000 ريال
شکل دهی‏ فلزات‏-تویسرکانی‏/اصفهان جزئیات
افزودن به سبد خرید
شکل دهی‏ فلزات‏-تویسرکانی‏/اصفهان
162,000 ريال
پژوهش‏ عملیاتی‏ پیشرفته‏،مهرگان‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
پژوهش‏ عملیاتی‏ پیشرفته‏،مهرگان‏
420,000 ريال