دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
تعمیرات تخصصی ECU خودروهای سنگین/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
تعمیرات تخصصی ECU خودروهای سنگین/آیلار
1,000,000 ريال
رایانه‏کاردرجه‏1،کریمی‏طاری‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
رایانه‏کاردرجه‏1،کریمی‏طاری‏
22,500 ريال
بازاریابی عصب پایه در ورزش/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
بازاریابی عصب پایه در ورزش/آیلار
300,000 ريال
شبکه های سلول کوچک(فمتوسمل)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
شبکه های سلول کوچک(فمتوسمل)آیلار
280,000 ريال
کاروراپراتوری‏ویندوزXP آیلار چ‏9 جزئیات
افزودن به سبد خرید
کاروراپراتوری‏ویندوزXP آیلار چ‏9
30,000 ريال
کارورنشررومیزی‏MS وردتحت‏ ویندوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارورنشررومیزی‏MS وردتحت‏ ویندوز
200,000 ريال
اتوکدکاربردی‏ _نانگیر/ آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
اتوکدکاربردی‏ _نانگیر/ آیلار
25,000 ريال
ICDL XP مهارت‏5 (اکسس‏) ماهباز جزئیات
افزودن به سبد خرید
ICDL XP مهارت‏5 (اکسس‏) ماهباز
11,000 ريال
ICDL XP مـهارت‏3 (ورد) قربـانی‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
ICDL XP مـهارت‏3 (ورد) قربـانی‏
12,000 ريال
ICDL مهارت‏5نسخه‏4 (اکسل‏) صمدی‏آذر جزئیات
افزودن به سبد خرید
ICDL مهارت‏5نسخه‏4 (اکسل‏) صمدی‏آذر
16,000 ريال